ဆရာဝန္မ်ား ေလာဘႀကီး၍ေလာ။ ဆရာဝန္မ်ား အရည္အခ်င္းမရွိ၍ေလာ။ ဆရာဝန္မ်ား လူနာအေပၚ ေစတနာမရွိ၍ေလာ။

ဆရာဝန္မ်ား ေလာဘႀကီး၍ေလာ။

ဆရာဝန္မ်ား အရည္အခ်င္းမရွိ၍ေလာ။

ဆရာဝန္မ်ား လူနာအေပၚ ေစတနာမရွိ၍ေလာ။
ေစာေၾကာၾကည့္ၾကပါစို႔။ဆရာဝန္မ်ား အထူးသျဖင့္ နာမည္ႀကီးဆရာဝန္ႀကီးမ်ား တစ္ေနကုန္ေဆးကုေနၾကသည္မွာ ၊နားရက္နားခ်ိန္ပင္မထားေလသည္ေလာမသိ။ဆရာဝန္မ်ား ေလာဘႀကီး၍ေပေလာ။နံနက္ေစာေစာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္တာဝန္ခ်ိန္မေရာက္ေသးခင္ သုံးေလးနာရီ ႀကိဳၿပီး ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ား၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္ေဆးကုၾက၏။ထို႔ေနာက္တဖန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္တာဝန္ခ်ိန္ကိုထမ္းေဆာင္ရ၏ ။

ထိုသို႔ထမ္းေဆာင္ရ႐ုံျဖင့္လည္းအားမရေသးသည္ေလာမသိ ၊

ေန႔ခင္းေန႔ဘက္ တာဝန္မွအနားခတၱရခ်ိန္ေလးတြင္လည္း တစ္နာရီတန္သည္ ၊ႏွစ္နာရီတန္သည္ ျပင္ပေဆး႐ုံေဆ:ခန္းမ်ားတြင္ ေဆးကုၾကေသး၏။ၿပီးလၽွင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကျပန္၏ ။

ဤသို႔ျဖင့္ ညေနေလးနာရီထိုးလၽွင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္တာဝန္ၿပီးဆုံး၏။ဆရာႀကီးမဟုတ္ေသးသူဆရာေလးဟုေခၚရမည္ေလာမသိသူ ဆရာဝန္မ်ားကားျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ ေန႔ဆိုင္းညဆိုင္းဆင္း၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးရွိရွိသမၽွျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိႀကီးဟူေသာ ဂုဏ္ေဆာင္သူမ်ားထဲတြင္မွ အလုပ္ခ်ိန္အၾကာဆုံးလုပ္၍ ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္ယူမည့္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိဟူ၍ရည္ရြယ္ထားသေလာမသိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အခ်ိန္ဆိုင္းျဖင့္ဆင္းၾကေလ၏၊အခ်ိဳ႕ကား ထို႔ထက္မက သုံးဆယ္နာရီ ၊သုံးဆယ့္ေျခာက္နာရီ စသည္ျဖင့္ အလုပ္ဆင္းၾကရသူမ်ားလည္းရွိျပန္ေသး၏။အျခားသူမ်ားကား ေလးနာရီထိုးလ်င္တာဝန္ခ်ိန္ၿပီး၏။ဤသို႔ေလးနာရီထိုးကာတာဝန္ခ်ိန္ၿပီးလၽွင္ တာဝန္ထမ္းဆရာဝန္တို႔မွာ ေဆး႐ုံမွခ်က္ခ်င္းပင္ အလၽွိုလၽွို ျပန္ၾကေလၿပီျဖစ္၏။ေဆး႐ုံအနီးအနားတြင္ေနသူတို႔က ေျခက်င္ျပန္ၾက၍တဖုံ၊ အေဝးတြင္ေနသူတို႔ကား မိဘဝယ္ေပး၍ သို႔တည္းမဟုတ္ ေယာကၡမဝယ္ေပး၍ သို႔တည္းမဟုတ္ သူမ်ားေတြအျမင္ကတ္ေလာက္ေအာင္ နားခ်ိန္မထား ဂ်ီပီထိုင္၍ လဘ္ေပးလဘ္ယူအမွုရွင္းရွင္းျဖင့္ ရွိထားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားကို စီး၍တဖုံ ၊ ထိုသို႔မွမရွိရွာေသာ လစာတစ္ခုထဲသာရွိေသာ ဆရာဝန္ႀကီးေလာင္းလ်ာတို႔မွာ ၿမိဳ႕တြင္းျဖစ္လ်င္ ဘတ္စကားတိုးစီး၍တဖုံ ၊ျမစ္ကူးေခ်ာင္းျခားေနလ်င္ ကူးတို႔ တိုးစီး၍ တဖုံခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္ၾကေလ၏ ။မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္မ်ားခ်က္ခ်င္းျပန္ၾကေလသနည္း ။နားနားေနေနျပန္၍မရၿပီေလာ၊ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္သူသက္ထား၊အိမ္ေထာင္ဖက္အား ျမင္ခ်င္ေဇာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေနအိမ္ျပန္ၿပီးအနားယူေပမည္ ေလ ဟုဆိုေသာ္ ထိုသို႔ထင္ေလသူ မွားေခ်မည္တည္း။အႏွီထိုထို ဆရာဝန္ႀကီးဆရာဝန္ေလးဆရာဝန္ႀကီးေလာင္းလ်ာတို႔ကား ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း ေဆးကုသသည့္ အလုပ္ကား လက္စမသတ္နိုင္ၾကေသးေခ်တကား။အသို႔နည္းဟူမူ ညေနခင္း ဂ်ီပီခ်ိန္ဆင္းၾကဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

မိမိတို႔ ဆည္းပူးခဲ့ေသာ က်န္းမာေသာဘဝေနထိုင္မွုပုံစံ ကို ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၾကၿပီးသကာလ ၊ ျပင္ပေဆး႐ုံေဆးခန္းအသီးသီးတြင္ အသက အသက

(အခ်ိဳ႕ဆို႔ ညအိပ္ခ်ိန္ကိုေလၽွာ့၍ပင္ ) ေဆးကုၾကေသးသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း ။ဆရာဝန္မ်ား ေလာဘႀကီး၍ေလာ။ဤသို႔ေမးအပ္သည္ရွိေသာ္ ဟယ္အသို႔ေမးအပ္ေလသနည္း၊

ဤေလာကေျမမဟီတြင္ ပုထုဇဥ္မွန္သမၽွ ေလာဘမရွိသူမည္သူရွိေလသနည္း ၊ေလာဘႀကီးသူဆိုရန္ကလည္း မည္သို႔က်ိဳးေၾကာင္သင့္ ၍နည္းဟုစစ္ေၾကာရန္ရွိေခ်၏။ဆရာဝန္ေတြ အဘယ္သို႔ေၾကာင့္ ဂ်ီပီကို ေန႔မအားညမနားထိုင္ရေလသနည္း။သူရို႔လည္း အနားမရသလို အကၽြန္တို႔ လူနာေတြလည္း နားနားေနေန အကုသခံရသည္ ဆိုသည္မရွိေခ် ၊

အဘယ္မၽွဆိုးေလသနည္း၊ ဤဆရာဝန္ေတြ ေလာဘႀကီးေနၾကျခင္းမဟုတ္တုံေလာ ။ေစာေၾကာၾကည့္ၾကပါစို႔။ငယ္စဥ္ ဆရာ

ဝန္ႀကီးျဖစ္မလာေသးခင္ ဘဝ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ႏွစ္ဆယ္ေလးနာရီ အစရွိသျဖင့္ အလုပ္ဆင္းခဲ့ရ၍ယခု အရွိန္မထိန္းနိုင္ျဖစ္ျခင္းေပေလာ ၊တဖန္ ယခင္က ထိုကဲ့သို နာရီမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္စဥ္က မညီးမညဴၾကျခင္းမွာ တေန႔တြင္ ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္လာပါက ယခု လူအမ်ားဆိုၾကသကဲ့သို႔ ေလာဘႀကီးစြာ ဂ်ီပီ ထိုင္နိုင္ေအာင္ ဟု ရည္မွန္းခဲ့၍မ်ားေလာ ေစာေၾကာရန္ရွိေခ်ျပန္၏ ။အႏွီဆရာဝန္တို႔ ျပဆိုေသာ အေၾကာင္းရင္းတြင္ကား ဤသို႔ရွိေလ၏ ။ဆရာဝန္ငယ္မ်ား နာရီခ်ိန္မ်ားစြာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ဆင္းေနၾကသည္မွာ ဆရာဝန္အင္အား မမၽွ၍ ဟုဆို၏ ။ျပည္သူမ်ားမွာ ဘိုးဘိုးေအာင္ ဝလုံးေရးသလို တေန႔တျခား

မ်ား မ်ား မ်ား မ်ား လာေသာ္ လည္း ဆရာဝန္မ်ားလည္း မ်ားလာေနသည္ ၊အသို႔ မမၽွသနည္းဟုဆိုျပန္ေသာ္ အကၽြန္တို႔သိသည္မွာ ေဆးေက်ာင္းဝင္ ေဆးေက်ာင္းထြက္ဆရာဝန္မ်ား သာ ျဖစ္ေသးသည္ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းဆရာဝန္အေရအတြက္ေကာအသို႔နည္းဟုဆက္လက္သိရန္ရွိေသးသည္ဆို၏ ။ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ ဆရာဝန္ေတြ ေဆးေက်ာင္းထြက္ ၿပီးဆရာဝန္ျဖစ္လာေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္းျပ၍ ေဆးကုဆရာဝန္မလုပ္ၾက ၊ ျပည္သူ႔ဆရာဝန္အျဖစ္အလုပ္မဝင္ၾကလို႔ေပါ့ဟု ဆိုလာေသာ္ ဟုတ္လည္းဟုတ္ မဟုတ္လည္းမဟုတ္ ဟုဆိုျပန္၏ ။ရွင္းေလာ့၊ရွင္းေလာ့။ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီးေသာ္ အစိုးရမွ အလုပ္မခန႔္ခင္ ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ အသက အသက ေသာ

နိုင္ငံတကာ ဆရာဝန္ျဖစ္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၾကကာ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေဆး႐ုံမ်ားရွိေသာ နိုင္ငံတကာ တြင္ သြားေရာက္တာဝန္ ထမ္းၾကျခင္းျဖင့္တစ္မ်ိဳး ၊ က်န္ရွိလူမ်ားမွာလည္း အလုပ္ခန႔္ရန္ ေစာင့္စားရင္းအိမ္ေထာင္က်ရာ အိမ္ရွင္မျဖစ္သြားျခင္း တဖုံသို႔မဟုတ္ အျခားဝါသနာပါရာ၊ လက္သင့္ရာ၊ မိဘလက္ငုပ္ျဖစ္ရာ စသျဖင့္ အရာရာကို လက္စမ္းလုပ္ရင္း ဘဝအေျခတင့္ေနၾကျခင္းျဖင့္တစ္မ်ိဳး ၊တဖန္တုံလည္း

အလုပ္ခန႔္ျပန္ေသာ္ က်န္ရွိ အစိုးရအရာရွိ ျပန္တမ္းဝင္ေလာင္းလ်ာ အားလုံး အလုပ္ ခန႔္ရန္ကလည္း ဘတ္ဂ်က္ဆိုေသာ အရာကို ငဲ့ကာ တစ္စစီ တဖြဲ႕စီသာ အလုပ္ဝင္ခြင့္ရေန ေသာေၾကာင့္ဟု ဆို၏။ဒီလိုျဖင့္ဆိုရင္ ဒီ ဘတ္ဂ်က္ဆိုတာႀကီးေၾကာင့္ ဆရာဝန္နည္းေနလ်င္ အဲဒိဘတ္ဂ်က္ဆိုတာႀကီးကို မငဲ့ရေအာင္ အႏွီဆရာဝန္တို႔၏ အဦးအေဆာင္ကလုပ္ရမေလဟုေစာေၾကာျပန္ေသာ္ ၊မဟုတ္ေလ၏ ဟုဆို၏။

အဲသဟာကို အဲသလို လုပ္နိုင္ေသာ္ သူရို႔ ဆရာဝန္ အဦးအေဆာင္အပါအဝင္ ဆရာဝန္အားလုံးကပိုလို႔ပင္ ေပ်ာ္ၾကေလမည္ဆိုေခ်၏၊။အေၾကာင္းကား ဆရာဝန္အေရအတြက္ ဒိထက္ ႏွစ္ဆမ်ားလၽွင္ ႏွစ္ဆ အလုပ္သက္သာမည္ ၊ အဆ တစ္ရာမ်ားလာ ေသာတစ္ေန႔ အလုပ္ပင္ လုလုပ္ မွ လုပ္ရမည့္ေျချဖစ္လာမည္ ၊ အဘယ္မၽွသက္သာေသာ ဆရာဝန္အလုပ္ျဖစ္လာမည္နည္းဟု ဆိုပါေလ၏။သို႔ကလိုဆိုရင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ေနရေသာအေၾကာင္းကားသင့္ၿပီ။

ဤသို႔လုပ္ေနရပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေလာဘႀကီးၿပီး ျပင္ပေဆး႐ုံ ျပင္ပေဆးခန္းမ်ားတြင္ပါ အလုပ္တြဲလုပ္ျခင္း အလုပ္တြန္းလုပ္ ျခင္းတို႔ကို တြင္တြင္ႀကီး လုပ္ေနၾကသနည္း ။ဆရာဝန္ေတြ ေလာဘႀကီးလွပါတယ္ ဆိုလာတာကို အႏွီဆရာဝန္တို႔ ျပဆိုေသာ အေၾကာင္းရင္းတြင္ကား ဤသို႔ရွိေလ၏ ။သူရို႔မွာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၿပီးေသာ္ နိုင္ငံတကာ က နိုင္ငံတကာအဆင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေနရသူ သေကာင့္သား ေဆးေက်ာင္းတက္စဥ္က အေပါင္းအေဖာ္မ်ားလို physical,mental and social lifestyle အျပည့္ျဖင့္ အိမ္ျပန္ ၊ မိသားစုႏွင့္ေန ၊ ဝါသနာပါရာ အျခား ေလာကီေလာကုတ္ အက်ိဳးရွိရာ၊ ေဆးေလာႀကီးတိုးတက္ဖြယ္ရာတို႔ကို မလုပ္လိုသည္မဟုတ္ ေလ။ထိုထိုနိုင္ငံတကာေနသူတို႔လို သူရို႔မွာ ဝင္ေငြမရရွိသည့္ျပင္ ၊

ဤေျမဤဌာနေနအျခားျပန္တမ္းဝင္အဆင့္တူသူတို႔လို မဆိုထားႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္အဆင့္မရွိေသာသူ တို႔လို တစ္ခုထက္မကေသာ ဝင္ေငြဝင္လမ္းကို ဂ်ီပီထိုင္ျခင္းဟုဆိုထေသာ လဘ္ေပးလဘ္ယူကင္းေသာ အလုပ္ ကို အပိုလုပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးမွတပါး ရနိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ သာလၽွင္ ျဖစ္ေလသည္ ဆို၏ ။ဤသို႔မလုပ္လ်င္လည္း လစာမွာ တစ္မိသားစုမဆိုေလႏွင့္ဦး ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ကိုယ္ေရ စာမၽွေလာက္ငွသည္ဆိုလၽွင္ အံ့ဖြယ္ ျဖစ္ေျခဦးမည္ ၊ ဆရာ့ဆရာဝန္အႀကီးႀကီးမ်ားပင္လ်င္ မိမိတို႔ထံတြင္ ခခယယ ဝပ္ဝပ္တြားတြားလာေရာက္ၿပီးသကာလ ဟိုေဆးဒီေဆးနိုင္ငံတကာေဆးအဖုံဖုံကို လာေရာက္ေရာင္းခ်ေနသူ ေဆးအေရာင္းသမား၏လစာ မၽွေလာက္ ပင္ ဆရာဝန္ႀကီး၏လုပ္ခလခစာမွာ မယွဥ္နိုင္ေလရကား အကၽြန္တို႔ကို စဥ္းစားေလ ဟုဆိုလာရွာ၏ ။ဤသို႔ ဆရာဝန္ႀကီး၏လုပ္ခလခစာ နည္းသည္မွာလည္း ဘတ္ဂ်က္ဆိုသည္ႀကီးေၾကာင့္ပင္ဟု ဆိုျပန္ေလ၏။

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္မ်ားျခင္း ၊ ျပင္ပေဆး႐ုံမ်ားတြင္ပါ အလုပ္လုပ္ရျခင္းတို႔

၏ မူလဘူတ အေၾကာင္းရင္ခံကား ရွင္းေခ်ၿပီ။ေလာဘႀကီးသည္ မႀကီးသည္မွာ မရွင္းေသး ေခ်။

ဆက္၍ ေစာေၾကာၾကဦးစို႔ ။

ဤသို႔ ျပင္ပေဆး႐ုံေဆးခန္းထိုင္ရာတြင္ တစ္ေနကုန္ တစ္ညလုံး အထိထိုင္ေနၾကသည္မွာေတာ့

မေလာက္ငျခင္း အဆင့္ကို ေက်ာ္ကာ ေလာဘႀကီးသည့္အဆင့္ ေရာက္ျခင္း မဟုတ္တုံေလာဟူေသာ

ေစာေၾကာခ်က္ကိုဤသို႔ တုံ႔ျပန္ဆိုလာ၏။လူနာတစ္ေယာက္အတြက္ ရရွိေသာ အတိုင္ပင္ခံခ ေၾကးမွာ ဟိုနားဒီနား တက္ကစီ စီးခမၽွသာ

ယူနိုင္ေလရာ လူနာမ်ားမ်ား ရရန္အတြက္ ေနရာမ်ားမ်ား ဂ်ီပီခ်ိန္မ်ားမ်ား ထိုင္ရသည္ဆို၏။

ဤသို႔ မ်ားမ်ားၾကည့္ရသျဖင့္ လူနာတစ္ဦးအတြက္ ကုန္က်ေငြ မမ်ားလွသလို ၊ လူနာမ်ားဆႏၵရွိသလို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်ိန္ မရရွိျခင္းရွိရသည္ဆို၏ ။ဤသည္မွာ လူနာအေပၚ ေစတနာမရွိ၍မဟုတ္ ေစတနာ ေၾကာင့္ေဝဒနာျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုျပန္ေခ်၏။ဤသို႔ဆိုလၽွင္ ႏွစ္ဆယူေလ ၊ႏွစ္ဆ အခ်ိန္ပိုေပးနိုင္ေလမည္လား ဟုေစာေၾကာေသာ္ ၊

ျပည္သူအမ်ားက လည္း ႏွစ္ဆေပးနိုင္ေခ် မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဘတ္ဂ်က္ကခြင့္ျပဳနိုင္မည္မဟုတ္ ၊ ထို႔သို႔ ခြင့္မျပဳနိုင္ျခင္မွာလည္း အသက အသက ေဘးထြက္ကုန္က်ေငြမ်ား ႏွင့္ ကာမိေစရန္ ေၾကာင့္ျဖစ္၏ ၊ ၎ ေဘးထြက္ကုန္က်ေငြမ်ားမွာလည္း မူလဘူတ ဘတ္ဂ်က္မေလာက္ငွသျဖင့္ အသက အသက ဆိုင္ရာ ပိုင္ရာ ရနိုင္ရာရာ ေဘးဝင္ေငြျဖင့္ မိမိတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရဘတ္ဂ်က္ ျဖည့္တင္းၾကျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ရာ ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္း တို႔၏ မူလဘူတမွာ မူလဘူတပင္ျဖစ္ေျခသည္ ဟု အေၾကာင္းဆိုလာ၏ ။(လဘ္ယူမွုသည္ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္သာရွိၿပီး ျပင္ပေလာကတြင္မရွိသေလာက္ရွားသည္ကို ေနာင္တြင္ေစာေၾကာၾကဦးစို႔)အျခားအေၾကာင္းကား အခ်ိဳ႕နိုင္ငံတကာ တြင္ပင္ မရွိေသးေသာ စံနစ္ျဖစ္သည့္ ျပင္ပေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ ျပသခ်င္သူႏွင့္ျပသခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ (အခ်ိဳ႕နိုင္ငံတကာ တြင္ပင္ ဤသို႔မရွိေသးဟုဆိုျပန္ရာ အကၽြန္တို႔ နိုင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ ေရွ႕တန္းေရာက္လွၿပီ ဟုထင္လိုက္မိပါ လ်င္ ဆက္၍ရွုေတာ္မူ) နာမည္ႀကီးဆရာဝန္တို႔မွာ လူနာပုံေနေလရာ ဤေနရာ တြင္ ေငြနည္း၍ထက္ လူနာမ်ားေနျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနသည္ဟုဆို၏။ေငြႏွစ္ဆယူ၍ အခ်ိန္ႏွစ္ဆေပးေသာ္ လူနာတစ္ဝက္သာ ၾကည့္နိုင္ေတာ့မည္ သို႔တည္းမဟုတ္ physical,mental and social lifestyle အျပည့္ရေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးသကာလ အတိုင္ပင္ဉာဏ္ပူေဇာ္ခေငြပိုယူၿပီး လၽွင္လူနာတစ္ေယက္ခ်င္းေဆးကုသခ်ိန္အခ်ိန္ပိုေပးၿပီးမိမိ၏ တေန႔တာေဆးကုသခ်ိန္ေလၽွာ့ပါက ေရာဂါလာေရာက္ျပသခ်င္၊ကုသခ်င္ေသာလူနာတို႔မွာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ရာဓာတ္ေရာင္ျခည္ျပသရန္ရွိေသာ္လည္း ရက္ခ်ိန္းကေသၿပီးမွရသလို ျဖစ္ေနေျခေသာ္ေကာ ဟုဆိုလာ ေပ၏။ေစတနာမရွိ၍မဟုတ္ေလတဲ့။

ေလာဘႀကီး၍မဟုတ္ေလတဲ့။ေလာဘႀကီးသည္မႀကီးသည္ကားအေတာ္ေလးရွင္းၿပီ။အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ မူလဘူတ ဘတ္ဂ်က္ႀကီးေၾကာင့္ဆိုသည္လည္းရွင္းၿပီ။ေစတနာရွိျခင္းမရွိျခင္းအားအနည္းငယ္မၽွသာ ရွင္းေသးသျဖင္း ဆက္လက္ ေစာေၾကာအံ့။

ဤသို႔ေစတနာထားရိုးမွန္ပါလၽွင္ အဘယ္သို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းဆဲခ်င္စရာ ေကာင္းၾဆဲလင္း မၽွသာေပးသနည္း ဆိုေသာ ေစာေၾကာခ်က္မွာ အခ်ိန္မေလာက္ငွျခင္းဆိုေသာ အခ်က္၏ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ဟုဆိုေလ၏။(ေနာက္ဆက္တြဲမွတ္ခ်က္အေနျဖင္ ထပ္မံဆိုသည္မွာ ေကာင္းၾဆဲလင္း ေပးေသာ္လည္း လူနာမွ လိုက္နာေလ့ မရွိေသာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအေတြ႕အၾကဳံ မ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းၾဆဲလင္းအျပည့္ မေပးျခင္းမဟုတ္ဟုဆိုေသး၏ ။)အသို႔ဆိုေသာ္ ဆရာဝန္မ်ား အရည္အခ်င္းတြင္ေကာ အသို႔နည္း ဟူမူ ျမန္မာဆရာဝန္မ်ား မေအာင္ဘူးေသာ နိုင္ငံတကာေဆးပညာစာေမးပြဲမရွိေၾကာင္း ၊ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္လာသူမ်ားမွာလည္း အဆင့္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ စာေျဖစာေမးပြဲ ၊ လက္ေတြ႕စာေမးပြဲ ၊ ကုသမွုအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရင့္က်က္ၿပီးသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ရႊန္းရႊန္ေဝရွင္းျပၿပီးေနာက္တြင္

ေလာကတြင္ မမွားေသာ ေရွ႕ေန ၊ မေသေသာ ေဆးသမား မရွိသည္ျဖစ္ရာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ စသျဖင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္းအႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ျဖစ္ေနလၽွင္သာ အရည္အခ်င္းမဲ့ရာေရာက္ေၾကာင္း ၊အႀကိမ္တစ္ရာတြင္တစ္ႀကိမ္မွားတတ္ျခင္းရွိတတ္ေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ အႀကိမ္တစ္ေသာင္းတြင္မည္မၽွမွားနိုင္ေျခရွိတတ္သည္ကို အဆမွန္ျဖစ္တန္စြမ္းတြင္အႀကိမ္မ်ား

လၽွင္အခြင့္ပိုမ်ားနိုင္ရာ ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပမာဏ ( ဥပမာ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားတစ္ေယာက္ကို တစ္လကို ရိုက္ကူးနိုင္ေသာ ဇာတ္ကားအေရအတြက္ ကန႔္သတ္ရာ ၊ ရိုက္ကူးေသာဇာတ္လမ္း၌ ပိုမို စိတ္စူးစိုက္သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္လာျခင္း ၊ဝင္ေငြမ်ားစြာရေသာ နိုင္ငံတကာသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ဇာတ္ကားအထြက္ၾကဲၿပီးသ႐ုပ္ေဆာင္မွုေကာင္းမြန္ျခင္း ) သာရွိေသာ လူနာဦးေရကန႔္သတ္ကုသျခင္း ၊ အခ်ိန္ကန႔္သတ္ကုသျခင္းျပဳ နိုင္ရန္အတြက္... ဆရာဝန္မ်ားအလုပ္ပိုလုပ္ေနရျခင္း ႏွင့္ လူနာမ်ား ဆႏၵမျပည့္ဝျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ မူလဘူတ ဘတ္ဂ်က္ကို တိုးျမႇင့္ေပးနိုင္ေသာေန႔ကို သာေစာင့္ေမၽွာ္

သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးခြင့္ရွိသူတို႔ ေပးခ်င္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးခ်င္သူတို႔ အတြက္ ဖူလုံေသာအခြန္အခဝင္ေငြ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိ လာေသာအခါ တြင္...........ဆရာဝန္မ်ား ေလာဘႀကီး၍ေလာ။

ဆရာဝန္မ်ား အရည္အခ်င္းမရွိ၍ေလာ။

ဆရာဝန္မ်ား လူနာအေပၚ ေစတနာမရွိ၍ေလာ။ဆိုသည့္ ေမးခြန္းေစာေၾကာခ်က္မ်ား သည္ အလင္းလာ၍အေမွာင္ေပ်ာက္ရသလို

အေျဖထုတ္ၿပီးျဖစ္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ေတာ့သတည္း ။။(မွတ္ခ်က္ - မူလဘူတဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္း ေစာေၾကာခ်က္ႏွင့္လဘ္ယူမွုသည္ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္သာရွိၿပီး ျပင္ပေလာကတြင္မရွိသေလာက္ရွားသည္ကို ေစာေၾကာခ်က္ ဆက္လက္ေမၽွာ္လိုက ေမၽွာ္ေတာ္မူ )

Foot note :

(1) WHO definition of health in WHO constitution (1948)

Health is a state of complete physical,mental and social well-being

and not merely an absence of disease or infirmity.(2) The constitution of WHO states that Health is a basic Human Right and a world wide social goal ; that is essential to the satisfaction of Basic Human Needs and Quality of life.2011 December က http://kogyithu.blogspot.com/ မွာ တင္ခဲ့တဲ့ ပို ့ပါ ..Facebook မွာေတာ့ September 21, 2012 က တင္ဖူးပါသည္ ..တစ္နွစ္ျပည့္ပို ့ေလးေပ ့ါ ..

ဆံပင္သန္စြမ္းက်န္းမာေရး လိုက္နာဖြယ္ရာ


ဆံပင္သန္စြမ္းက်န္းမာေရး လိုက္နာဖြယ္ရာ
ဆံပင္သန္စြမ္းက်န္းမာေရးအတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
(၁) ေနေရာင္ျပင္းျပင္းနွင့္ ဆံပင္မထိေတြ ့ေစရန္ ထီး၊ဦထုပ္ တို ့ကို ေနပူထဲသြားတိုင္းေဆာင္းပါ။
(၂)ပူလြန္းေအးလြန္း ရာသီဥတုဒဏ္ မခံရေစရန္ ပူလွ်င္ေလသလပ္ေသာဦးထုပ္၊ ေအးလွ်င္ ေႏြးေထြးေသာေခါင္းစြပ္ စသျဖင့္ အသံုးျပဳပါ။
(၃)ဆံပင္ရဲ  ့အဆီတင္လႊာ၊ အဆီလႊာတို ့ကို ပြန္းစားေစမည့္ အျပင္းစားေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ားကိုမသံုးပဲ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္အေပ်ာ့စား သံုးပါ.။အထူးသျဖင့္ ဆံပင္ကြ်တ္ေနခ်ိန္တြင္ Babay Shampoo မ်ားသာသံုးသင့္ပါသည္။
(၄)HairDryerကို အပူျပင္းျပင္းနွင့္မသံုးပါနွင့္ ။
(၅)ေခါင္းဖီးေသာဘီး ကို အျမဲသန္ ့ရွင္းစြားထားပါ။
(၆)ေခါင္းမၾကာခဏ ေလွ်ာ္ေပးပါ။ေခါင္းအေလွ်ာ္လြန္ရင္လည္း ဆံပင္က်န္းမာေရးထိခိုက္တတ္ပါသည္။သတိျပဳ႔ရန္မွာ သင့္ရဲ  ့ေခါင္းအံုးစြပ္ ညစ္ပတ္ေနျပီဆိုလ်ွင္ သင့္ေခါင္းသည္ ထို ့ထက္မက ညစ္ပတ္ေနပါျပီ၊ေခါင္းအံုးကိုေလွ်ာ္္လိုက္ပါ ၊သင့္ေခါင္းကဆံပင္ညစ္ပတ္ေတြကိုလဲ ေလွ်ာ္လိုက္ပါ။
(၇)အာဟာရဓာတ္ ၾကြယ္၀စြာ စားေသာက္ပါ။ ဆံပင္အာဟာရလဲ ျပည့္စံုပါေစ.။
(၈)စိတ္ဖိစီးမွ ုကင္းေစရန္ ေယာနိေသာ၊မနသိကာရ စိတ္ထားေမြးျမဴပါ၊ တရားအက်င့္ျဖင့္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမွ ုရယူပါ။
(၉) ဆံပင္ကို မလိုအပ္ပဲ ေကာက္လိုက္၊ေျဖာင့္လိုက္ျဖင့္ ဆံပင္ကိုမပ်က္စီးပါေစနွင့္။
(၁၀)ျဖစ္နိုင္လွ်င္ ဆံပင္ကို ဆိုးေဆးမဆိုးပါနွင့္ ၊ မျဖစ္နုိင္လွ်င္ ဆံပင္က်န္းမာေရး မထိခိုက္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ဆိုးေဆးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

ဆံပင္က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေသာဆိုးေဆးမ်ား


ဆံပင္က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေသာဆိုးေဆးမ်ား
ဆံပင္က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေသာဆိုးေဆးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ သဘာ၀ကုန္ၾကမ္းထြက္မ်ားသာပါ၀င္ပါသည္။
(၁)ဒန္းပင္ (Henna)
(၂)ရွားေစာင္းလက္ပတ္ (Aloe vera)
(၃)လက္ဖက္ (Green Tea)
(၄)ဂ်င္ဆင္း (Ginseng)
(၅)ေဒါနေရႊ၀ါ (Artemisia)
(၆)ဘလူးဘယ္ရီ (Blueberry)

ဆံပင္ဆိုးေဆးမ်ားရဲ ့ဆိုးက်ိဳးေတြ


ဆံပင္ဆိုးေဆးမ်ားရဲ  ့ဆိုးက်ိဳးေတြ
ဆံပင္ဆိုးေဆးကို တာရွည္ခံေအာင္ ေဆးဆိုးၾကတဲ့အခါ Hydrogen Peroxide,Ammonia,Phenlenediamine,LeadAcetate,Coal Tar စတာေတြကို သံုးၾကပါတယ္။တစ္ခုျခင္းစီမွာ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆံပင္ဆိုးေဆး အေရာင္ရင့္ေလ ပိုဆိုးက်ိဳးမ်ားေလျဖစ္ပါသည္။
(၁)Ammonia -Pulmonary toxicity အဆုတ္အဆိပ္သင့္တတ္ပါတယ္။ေခါင္းကိုက္တတ္၊သတိေမ့တတ္တယ္။
(၂)Phenylenediamine -Severe Allergic Dermatitis ျပင္းထန္ဓာတ္မတဲ့အေရျပားေရာင္ရမ္းနာ ျဖစ္ေစတတ္တယ္။Occular toxicity မ်က္စိအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ Pulmonary toxicity အဆုတ္အဆိပ္သင့္ျခင္း၊ဆီးအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ေစျခင္း၊ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေစျခင္း၊ေသြးကင္ဆာျဖစ္ေစျခင္း၊အၾကိတ္ကင္ဆာျဖစ္ေစျခင္း စသျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာေပးပါတယ္။
(၃)Lead Acetate -ဦးေႏွာက္နွင့္အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား ၊ ေသြးေၾကာနွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါအမ်ားအျပားနဲ ့ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
(၄)Coal Tar -ဒီဓာတ္ပါတဲ့ေဆးသံုးျပီးရင္ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ေခါင္းမွာအဖတ္ေတြထတတ္တဲ့ Dermatitis ရတတ္ပါတယ္။
(၅)Hydrogen Peroxide -ဆံပင္ရဲ  ့အဆီတင္လႊာကိုပ်က္စီးေစပါတယ္။

 
May You Meet
TrustWorthy Persons
in Your Life

KoGyiThu
ဒီ ဘေလာ ့မွာ Photo ေတြ ကို Blogspot က ေန တင္ ျပီး တဆင္ ့ သံုး တဲ ့ အ တြက္ ျမန္ မာ နုိင္ ငံ မွ အင္တာနက္ သံုး သူ မ်ား အေန ျဖင့္ photo ေတြ ကို ျမင္ ရ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူ း ။ကို ၾကီး သူ က အမွတ္ တ၇ တင္ ထား တာ သက္ သက္ ဆို ေတာ ့ ေနာင္ မ်ား မွာ UnBlocking the Blog အခ်ိန္ ေလး မ်ား ေရာက္ ရင္ ေတာ ့ံ ျပန္ ၾကည့္ နိုင္ မွာ ကို ကို ယ္ တုိင္ လဲ ေမ်ွာ္ လင့္ ေန ရ ေၾကာင္း ပါ ခင္ ဗ်ာ .။